Book Luggage Storage
Trang chủ

Dịch vụ đặt

order

Phí dịch vụ 0.00 / luggage / day
Phí bảo hiểm 0.00 / luggage / day
Email is used to confirm orders and create accounts.
*Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm và có chính sách bảo hiểm cho hành lý được đặt qua WhaleLO. Vui lòng đảm bảo rằng bạn không trả tiền mặt trực tiếp cho điểm trông giữ (trừ những trường hợp bất khả kháng, vui lòng liên hệ hotline: +84 983 603 108).
Phí dự kiến
Phí dịch vụ 0.00
Phí bảo hiểm 0.00
Tổng số tiền thanh toán: 0.00
0.00 / luggage / day

Lưu ý: Giá áp dụng cho mỗi hành lý có kích thước dưới 76x48x32cm (30kg) và có bảo hiểm lên đến 1.500 USD mỗi hành lý. Nếu bạn cần lưu trữ hành lý lớn hơn kích thước này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn qua hotline: +84 983 603 108. Vui lòng thanh toán khi bạn đặt dịch vụ. Đối với chính sách hủy, bạn có thể hủy và nhận hoàn tiền nếu hủy trước 00:00 sáng ngày trả hành lý. Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để đặt dịch vụ. Tài khoản cá nhân sẽ giúp bạn theo dõi đơn hàng và hủy nếu cần.

Vui lòng đăng nhập hoặc tạo tài khoản để đặt dịch vụ. Tài khoản cá nhân sẽ giúp bạn theo dõi đơn hàng và hủy nếu cần (theo quy định về chính sách hủy)

Suggetion: