Whalelo - Book Luggage Storage

Hướng dẫn đặt dịch vụ

Trang chủ

Bước 1

Tìm cơ sở lưu trữ hành lý
Tìm kiếm chúng tôi qua Google Maps và chọn địa điểm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn

Bước 2

Đặt chỗ trực tuyến
Đi đến trang web của chúng tôi và đặt chỗ chỉ với vài cú nhấp

Bước 3

Kiểm tra thư xác nhận


Sau khi đặt chỗ, kiểm tra thư xấc nhận từ chúng tôi trong email để đảm bảo thông tin đã chính xác

Bước 4

Mang gửi hành lý
Bạn chỉ cần đi đến địa điểm gửi đồ và cho chúng tôi xem thư xác nhận.
Hành lý của bạn sẽ được đảm bảo!

Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng WhaleLO!